Släntklippning

Släntklipparen

 • En fantastisk maskin som öppnar nya möjligheter inom gräs- och buskröjning
 • Maskinen väger endast 1300 kg och är skonsam för marken och är endast 1,3 m bred, så den tar sig fram i svåråtkomliga områden, som inte andra maskiner klarar
 • Maskinen klarar lutningar upp till 50 grader i alla riktningar
 • Exempel på arbeten som maskinen utför:
  - Utmed järnvägar, viltstängsel, vägkanter, i skidbackar
  - Rondeller, bullervallar
  - Alla slags slänter
  - Ställverk, motionsspår, vandringsleder
  - Runt dammar, vattendrag, naturvårdsområde - maskinen har ett lågt marktryck
  - Gravkullar, skyttevallar m.m.
  - Förvuxna buskage där maskinen bara maler ner materialet
  - Stängselgator, igenväxta beteshagar m.m.
 • Gräsaggregatet är det y-slagor på, som används till gräs och mindre sly
 • Buskröjaggregatet har hammarslagor, klarar sly och mindre träd upp till 12 cm
 • Kör man där du skulle gått med röjsåg är maskinen 3-7 gånger så effektiv
 • Maskinen är oslagbar på rätt ställen där man inte kan använda en vanlig slänt- och buskröjare


För privatperson finns möjlighet till RUT-avdrag.

Film: Släntklippning